Tilaa Ihana

Uusimmassa numerossa

Joulunumero NYT Lehtipisteissä!

 

TIETOSUOJASELOSTE

Inspia Oy, Ihana-lehti

 

1. REKISTERINPITÄJÄ

Inspia Oy

Y-tunnus 215083-0

 

Rekisterin ylläpitäjä (lehden tilaaja-asiakkaat)

Jaicom Oy

Puuvillakatu 4 C 4

30100 FORSSA

 

2. TIETOSUOJAVASTAAVAN YHTEYSTIEDOT

Kaarina Korventaka

ihana@inspia.fi

0405106995

                      

3. REKISTERÖIDYT

Ihana-lehden asiakkaat, lehden ja uutiskirjeen tilaajat, Ihanan nettisivuilla oleviin kilpailuihin osallistujat.

 

4. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE 

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen eli sopimuksen tai annetun suostumuksen perusteella.

 

5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin, seuraaviin tarkoituksiin: 

 • asiakkuuden ylläpitoon
 • asiakassuhteen hoitoon
 • markkinointiin
 • asiakasviestintään
 • tiedon analysointiin 
 • tilastointiin 
 • asiakaspalvelun kehittämiseen
 • laadunvalvontaan 

 

6. HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT 

Henkilötietoja voivat käsitellä yrityksemme (Inspia Oy) työntekijät. Tilaajarekisterin käsittely on ulkoistettu yritykselle (Jaicom Oy). Lehtien postitusta varten asiakastietoja käsittelevät kirjapaino (Forssa Print Oy) ja kuljetusyritys (Posti Group Oyj).

 

7. REKISTERÖITÄVÄT HENKILÖTIEDOT 

Uutiskirjeen tilaajat: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite 

Lehden tilaajat: etunimi, sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelin 

Lehden tilausasiakkuutta koskevat tiedot:

 • asiakkuuden alkamisajankohta
 • laskutus ja maksutiedot
 • tilaustiedot
 • tarjoukset 
 • asiakaspalautteet
 • yhteydenotot 
 • suoramarkkinointikielto

 

8. REKISTERÖIDYN OIKEUDET 

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä seuraavaan osoitteeseen: ihana@inspia.fi

Tarkastusoikeus 

Sinulla on oikeus tarkistaa henkilötietosi ja mikäli havaitset tiedoissasi virheitä tai puutteita, pyytää korjaamaan tiedot. 

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli katsot, että olemme käsitelleet niitä lainvastaisesti tai siten, että meillä ei ole ollut oikeutta siihen. 

Poisto-oikeus

Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan sellaiset tiedot, joiden osalta katsot, että käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi niitä ei voida poistaa esimerkiksi kohtuuttomien kustannusten vuoksi. 

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme käsittelyssämme tietosuojalainsäädäntöä. 

Oikeus tietojen siirtoon

Sinulla on oikeus pyytää tietojesi siirtämistä toiseen järjestelmään. 

 

9. TIETOLÄHTEET 

Rekisterissä olevat tiedot on hankittu rekisteröidyiltä itseltään suoraan sähköpostitse, puhelimitse, www.ihanalehti.fi nettisivujen yhteydenotto-, tilaus- tai kilpailulomakkeen kautta tai muulla vastaavalla tavalla. 

Voimme kerätä tietoja myös evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla. 

 

10. TIETOJEN LUOVUTUKSET

Luovutamme tieoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:

 • rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa
 • yhteistyökumppaneille rekisteröidylle tarjottavan palvelun tarjoamiseksi (lehden laskutusta, postitusta ja rekisterin ylläpitoa varten)
 • tilastointia varten 
 • fuusiotilanteessa uuden organisaation sisällä 

 

11. TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle /tietoja voidaan luovuttaa EU:n ulkopuolelle seuraaville palveluntarjoajille, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta allekirjoittamalla Privacy Shield –sopimuksen. 

 

12. TIETOJEN KÄSITTELYN KESTO

Henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin asiakkuus on voimassa tai yritys tarjoaa palveluita, joista rekisteröity on ilmaissut kiinnostuksensa. Kuitenkin enintään 10 vuotta sen jälkeen, kun asiakkuus on päättynyt. 

 

13. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET 

Rekisterin käyttö on suojattu salasanalla ja käyttäjätunnuksella. Järjestelmä, jossa rekisteri sijaitsee, on myös suojattu palomuurilla ja viruksentorjuntaohjelmalla.

Järjestelmään pääsevät vain ne työntekijät, joilla on tarve tämän selosteen kertomien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Pääsy rekisteriin on rajattu käyttäjätunnuksin. 

Rekisteri varmuuskopioidaan säännöllisesti. 

Tämä seloste on laadittu 27.4.18, sitä on päivitetty 25.5.18. Selostetta voidaan aika ajoin päivittää. 

 

 

Tilaa Ihana Uusimmassa numerossa Osta aiemmin ilmestyneet